The latest

Khi Đam Mê Hoá Sứ Mệnh: Alain Phạm Kể Câu Chuyện Về Sứ Mệnh Nâng Tầm Ẩm Thực Việt Cùng Jon Đỗ Và Bờm Gastronomy

Khi Đam Mê Hoá Sứ Mệnh: Alain Phạm Kể Câu Chuyện Về Sứ Mệnh Nâng Tầm Ẩm Thực Việt Cùng Jon Đỗ Và Bờm Gastronomy

Từ những rào cản của gia đình cho đến giấc mơ đầu bếp thành hiện thực, Alain đã đi một chuyến hành trình dài để đạt được những gì trong ngày hôm nay, để lại sau đó là những câu chuyện đầy cảm hứng.

Copied