The latest

Bếp Trưởng Pedro Goizueta Velasco Giới Thiệu Đến Chúng Tôi Một Kiba Saigon “Mới Lạ Và Độc Đáo”

Bếp Trưởng Pedro Goizueta Velasco Giới Thiệu Đến Chúng Tôi Một Kiba Saigon “Mới Lạ Và Độc Đáo”

Điều ấn tượng đầu tiên ở Kiba Saigon là sự tươi mới. Vì vậy, chúng tôi đã yêu cầu Pedro, đầu bếp đằng sau Kiba nói cho chúng tôi biết bí mật của anh ấy.

Copied